Plants
Rafflesia Keithii: The Stinking Corpse Lily